Prije samog parenja, dužni ste u HKS-u kupiti formulare: PRIJAVA LEGLA i POTVRDA O PARENJU.

Potvrdu o parenju ispunjavate i potpisujete vi i vlasnik parnjaka na dan parenja, te ju prilažete (obje stranice) uz Prijavu legla.

Uzgajivač je dužan što prije prijaviti okot svoje kuje Voditelju uzgoja. Voditelj uzgoja po pravilu leglo pregledava dva puta. Prvi put u starosti od/do pet dana, te drugi puta nakon navršenih šest tjedana starosti, a najkasnije do dvanaestog tjedana starosti štenaca.

 

Dolaskom voditelja uzgoja nakon 6 tjedana starosti dužni ste imati pripremljene sljedeće dokumente:

  • Prijavu legla popunjenu u cijelosti (popunjavate ju navodeći pretke iz rodovnika)
  • Popunjenu i potpisanu Potvrdu o parenju s vaše strane i strane vlasnika parnjaka (oba primjerka)
  • Obostranu presliku rodovnice ženke
  • Presliku uzgojne dozvole za ženku
  • Presliku ocjene oblika za ženku
  • Obostranu presliku rodovnice parnjaka
  • Presliku uzgojne dozvole parnjaka (osim ako parnjak ne potječe iz zemlje u kojoj uzgojna dozvola ne postoji)
  • Presliku ocjene oblika za mužjaka
  • Presliku potvrde o osvojenim naslovima prvaka (mužjaka i ženke), ukoliko želite da se naslovi upisuju u rodovnike štenadi

 

Prilikom drugog pregleda legla Voditelj uzgoja će pregledati i dokumentaciju koju ste sakupili. Ukoliko bude smatrao da je leglo držano u skladu s propisima, te da štenci imaju sve odlike pasmine koju predstavljaju, Voditelj uzgoja formular Prijava legla ovjerava svojim potpisom, opisom legla i pečatom Kluba pinčera i šnaucera.

 

Kompletnu potpisanu i ovjerenu dokumentaciju zatim predajete u Hrvatski kinološki savez, Ilica 61, Zagreb, te uplaćujete HKS-u naknadu (prema važećem cjeniku) za izradu rodovnika. Sada je procedura prijave vašeg legla završena.  

 

Ubrzo nakon prijave legla HKS će na e-mail adresu našeg Kluba, poslati brojeve rodovnika vaših štenaca, koje će vam Klub proslijediti.

 

Prilikom prvog cijepljenja i čipiranja štenaca, morate imati pripremljen IZVJEŠTAJ O MIKROČIPIRANJU (obrazac možete naći na stranicama HKS-a) u koji upisujete brojeve rodovnica.

 

Original ispunjenog i ovjerenog Izvještaja o mikročipiranju dostavljate u HKS, a kopiju šaljete na e-mail adresu našeg Kluba Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Voditelja uzgoja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Izrađene rodovnice HKS šalje Voditelju uzgoja koji će vas kontaktirati i dogovoriti kada i kako ćete ih preuzeti. Prilikom preuzimanja važno je da donesete naljepnicu mikročipa za svako štene kako bi ih voditelj uzgoja mogao nalijepiti na rodovnike i ovjeriti. Tada rodovnici za vaše leglo gotovi.

 

Prema pravilniku o uzgoju, najranija dob za odlazak šteneta iz uzgajivačnice je 8 tjedana, a štenci ne smiju otići iz uzgajivačnice prije nego li je leglo i drugi puta pregledao Voditelj uzgoja.

 

U slučaju da administrativno niste jos sve riješili, a štene je spremno za odlazak kod novog vlasnika, nemojte zaboraviti ostaviti sebi jednu naljepnicu mikročipa za svako štene, kako bi je kasnije mogli predati Voditelju uzgoja koji će ju zalijepiti u rodovnik i ovjeriti.

 

Pregled legla Kluba pinčera i šnaucera plaća se prilikom pregleda legla Voditelju uzgoja 15,00 EUR + 2,00 EUR po štenetu.

 

     Ukoliko planirate pariti u srodstvu, smrznutom spermom ili korstiti više parnjaka na jednoj kuji, obavezni ste za to dobiti odobrenje HKS _a Povjerenstva za uzgoj športskih pasmina pasa u skladu sa pravilnikom o uzgoju.