2018.g. do 19.04.

Red.br. Prezime Ime
1 Bišćan Kristina
2 Bituh Miljenko
3 Bituh Petrina Jana
4 Brajša Moslavac Sandra
5 Cesar Martina
6 Došen Ivana
7 Drnovšek Vesna
8 Dvojković Inga
9 Fegić Berislav
10 Fonjak Mirjana
11 Gluhak  Vesna
12 Horvat Suzana
13 Horvat Tomislav
14 Hrvatin Andro
15 Ivić Branka
16 Jurač Ines
17 Jurčević Lana
18 Katalenić Miljenko
 
Red.br Prezime Ime
19 Lemo Nikša
20 Liebig Elke
21 Maraković Jurica
22 Miholić Tina
23 Milički Matea
24 Mlakar Dunja
25 Moslavac Neven
26 Osrečki Miljenko
27 Piršljin Luka
28 Radanović Darko
29 Rogulja Željko
30 Tonkovac Jadranka
31 Tonkovac Stanko
32 Turner Fegić Sonja
33 Vlašić Sara
34 Višnjić Sana
35 Wenzler Brezak Teodora
36 Zorić Martina